Ďakujeme všetkým registrovaným súťažiacim.
Výhercov budeme kontaktovať.

Pravidlá súťaže
Politika ochrany osobných údajov